Book Review: Amos Oz – Cutia Neagră (Black Box)

Cutia Neagra - Amos Oz

«Cutia neagră » mi-a plăcut de la prima pagină. Mi se întâmplă destul de rar deci aşteptările mi-au fost mari încă de la început…

I liked «Black box» from the first page. That happens rarely so my expectations were pretty high from the start…

Nu pot să zic că am fost entuziasmată de la prima la ultima pagină, însă mi-a plăcut şi v-o recomand. Autorul cărţii este Amos Oz şi este compusă din scrisori. Da, din scrisorile pe care şi le trimit pe parcursul a 9 luni Ilana, fostul ei soţ – Alex, actualul ei soţ – Michel, Boaz – fiul ei din prima căsătorie, Manfred – avocatul lui Alex, Rahel – sora ei şi încă alte câteva personaje.

Cartea începe când, după o tăcere de 7 ani, Ilana îi scrie fostului soţ (Alex) pentru a-i cere ajutorul. Nu pentru ea, nici pentru noua familie pe care a întemeiat-o cu Michel, ci pentru fiul lor Boaz (ce are obiceiul de a-şi face dreptate cu pumnul). Pretext sau nu, prima scrisoare a Ilanei relansează un dialog ce părea întrerupt, dezgroapă sentimente ce păreau uitate şi facilitează schimburi de amintiri şi reproşuri, idei şi ideologii.

Personajele se dezvăluie încetul cu încetul, iar fiecare scrisoare pare a fi piesa unui gigantic puzzle ce se conturează cu fiecare pagină parcursă. Bucăţică cu bucăţică, imaginile lor (aşa cum sunt percepute de ei înşişi cât şi de ceilalţi) sunt reconstituite, trecutul lor este revelat şi caracterele lor prind contur: descoperim în Michel “un om cumsecade”, « un om bun şi de treabă » însă a cărui greşeală esenţială e « că toţi trebuie sa fie exact ca tine, iar cine nu-i ca tine [el], nu-i om », un fanatic paşnic, iar în Boaz (fiul Ilanei şi a lui Alex) un hippiot ce nu crede în cuvinte şi în predici (“Ce vreau eu e să numi spună nimeni ce trebuie să fac şi ce nu trebuie”). Alex e un singuratic, autoritar, cu un magnetism implacabil, teoretician în ale fanatismului, cu gesturi neaşteptat de dezinteresate, iar Ilana e liantul tuturor. Deşi îi leagă pe toţi şi le încrucişează destinele, e personajul cel mai puţin conturat şi pe care l-am înţeles cel mai puţin. Mi-ar fi plăcut sa ştiu mai multe despre ea, despre trecutul ei înafara triunghiului amoros la originea căruia se află, mi-ar fi plăcut să existe mai mult prin ea însăşi.

De ce „Cutia neagră”?  – cutia neagră este acel dispozitiv de pe avioane (şi nu numai) care înregistrează datele tehnice ale zborurilor şi conversaţiile piloţilor în cabină pentru ca, în caz de accident, să fie utilizată pentru a-i înţelege cauzele. In cazul acestui roman, scrisorile constituie suportul pe care se aştern datele din „cutia neagra” (virtuală) a relaţiei dintre Ilana şi Alex pentru a-i înţelege naufragiul – divorţul.

Citind această carte m-am simţit ca într-o imensă sală cu oglinzi ce deformează şi exagerează : o oglindă te face mai lung, alta mai slab…Fiecare personaj e revelat şi deformat în acelaşi timp de oglinzile memoriei şi subiectivităţii, iar adevărul profund al fiecăruia dintre ei e în uniunea tuturor acestor imagini cu tot ce nu a fost spus.

I can’t say that I was hooked from the first to the last page, but I liked it and I really recommend it. Amos Oz is the author and the structure of the book is quite original (for me…) : is made of letters. Ye    ²s, letters exchanged over 9 months between Ilana, her ex-husband – Alex, her current husband – Michel, Boaz – her son from her first marriage, Manfred – Alex’s lawyer, Rachel – her sister and a few other characters.

The book begins when, after a silence of seven years, Ilana writes her former husband (Alex) asking him for help. Not for her, not for her new family that she had formed with Michel, but for their son Boaz (who has the bad habit to do justice with his fists). Pretext or not, the first letter of Ilana reopens a dialog which had been broken when they divorced, digs up feelings that seemed forgotten and facilitates the exchange of memories and reproaches, ideas and ideologies.

The characters reveal themselves slowly, and each letter appears to be a piece of a giant puzzle. Piece by piece, their images (as perceived by themselves and by others) are reconstructed, their past is revealed and thus their real selves take shape: we discover Michel as a good and honest man, a peaceful fanatic, whose essential mistake is that everyone should be just like him and if they are not, they are not good men, and Boaz (Ilana and Alex’s son) a hippie that does not believe in words and sermons and wants to be left alone to live by his own rules. Alex is a loner, dictatorial, with a magnetic personality, theorist of fanaticism, who is capable of unexpected and disinterested gestures to help other, and Ilana is the character that brings all of them together. And yet she is the least defined and that I understand the least. I would have liked to know more about her, about her past, outside of the love triangle she creates, I would have liked her to exist more on her own.

Why “black box”? – The black box on airplanes (and not only) is that device that records the flight’s technical data and the conversations in the cabin. In case of an accident, it can be used to understand the causes. Similar to this device, this novel contains letters through which the characters try to reconstruct the „virtual” black box of the relationship between Ilana and Alex (the memory of each of them) and thus to understand disaster that was their divorce.

Reading this book felt like in a huge mirror room that distorts and exaggerates the reality: a mirror makes you fatter, another thinner … Each character is revealed and distorted at the same time by the mirrors of the memory and subjectivity, and the deepest truth of each of them is the union of all these pictures with was not said.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s